Q8 Wagner NS 32, 20 liters dunk

704,00 kr

Q8 Wagner NS 32, 20 liters dunk

Gejd- och kuggväxelolja för verktygsmaskiner. Tack vare god vidhäftning är den mycket lämplig som allmän maskinolja
samt för kedjesmörjning. Enkel att separera från skärvätskeemulsion p.g.a. utmärkt demulgeringsförmåga.
DIN 51524 del 2, Cincinnati-Milacron CM P-47, P-50 and P-53, AISE 224 (US Steel)