Q8 Wagner 220, 20 liters dunk

767,00 kr

Q8 Wagner 220, 20 liters dunk

ISO VG 32, 68, 220
Gejd- och kuggväxelolja för verktygsmaskiner. Tack vare god vidhäftning är den mycket lämplig som allmän maskinolja
samt för kedjesmörjning. Enkel att separera från skärvätskeemulsion p.g.a. utmärkt demulgeringsförmåga.
DIN 51524 del 2, Cincinnati-Milacron CM P-47, P-50 and P-53, AISE 224 (US Steel)