Q8 Chopin S 46, 20 liters dunk

652,00 kr

Q8 Chopin S 46, 20 liters dunk

Q8 Chopin S är oljor avsedda smörjning av tryckluftsdrivna bergborrmaskiner och andra tryckluftverktyg. För slående maskiner rekommenderas: Q8 Chopin S 46 - under +5°C Q8 Chopin S 100 - över +5°C samt vid underjordsarbeten Q8 Chopin S 220 - för djupborrning, t ex värmepumpsanläggningar För roterande maskiner rekommenderas Q8 Chopin S 46 vid alla temperaturer.