Q8 Chopin S 220, 20 liters dunk

725,00 kr

Q8 Chopin S 100, 20 liters dunk

Q8 Chopin S är oljor avsedda smörjning av tryckluftsdrivna bergborrmaskiner och andra tryckluftverktyg.
För slående maskiner rekommenderas:
Q8 Chopin S 46 - under +5°C
Q8 Chopin S 100 - över +5°C samt vid underjordsarbeten
Q8 Chopin S 220 - för djupborrning, t ex värmepumpsanläggningar
För roterande maskiner rekommenderas Q8 Chopin S 46 vid alla temperaturer.