Q8 Chopin S 100, 20 liters dunk

912,50 kr

Q8 Chopin S 100, 20 liters dunk

Tryckluftverktygsolja

Q8 Chopin S är oljor avsedda smörjning av tryckluftsdrivna bergborrmaskiner och andra tryckluftverktyg.
För slående maskiner rekommenderas:
Q8 Chopin S 46 - under +5°C
Q8 Chopin S 100 - över +5°C samt vid underjordsarbeten
Q8 Chopin S 220 - för djupborrning, t.ex. värmepumpsanläggningar
För roterande maskiner rekommenderas Q8 Chopin S 46 vid alla temperaturer.
 
Fördelar:
• Högt naturligt viskositetsindex
• Ger stark oljefilm som inte tvättas bort av vatten
• God luft- och vattenavskiljande förmåga
• Förhindrar isbildning
• Gott slitageskydd
• Skyddar mot rost och korrosion även i närvaro av kondens
• God oxidationsstabilitet och termisk stabilitet medger långa bytesintervall
• Minimal skumning
 
Kavlitetsnivå:
• ISO 6743/0 kategori P