Kemetyl AdBLUE 3,5 liters dunk

92,00 kr

Kemetyl AdBLUE 3,5 liters dunk

AdBlue® är en vätska som används som kvävereducerande medel för dieselmotorer utrustade med en teknologi som kallas SCR (selektiv katalytisk reduktion). AdBlue® omvandlar skadliga kväveoxider från dieselavgaser till ofarligt kväve och vatten. Utsläppen av skadliga kväveoxider minskar med upp till 80 %.

När används AdBlue® för personbilar?

AdBlue® används för de dieselbilar som är utrustade med SCR-teknik, vilket gäller de flesta nytillverkade dieselbilar.  Syftet är att uppfylla normerna i de nya europeiska utsläppskraven Euro 6. Kemetyl AdBlue® 1,5 liter och 3,5 liter är speciellt framtagna för att passa personbilar.

Vilka fördelar har Kemetyl AdBlue®?

Kemetyl AdBlue® har tre fördelar som gör den säkrare att hantera och lättare att fylla på. Eftersom AdBlue® kan missfärga lack, kläder och bilklädsel, är det viktigt att den fylls på utan spill. 

Kemetyl AdBlue® 1,5 liters och 3,5 liters förpackning uppfyller ISO 22241.

När skall man fylla på AdBlue®?

AdBlue® fylls främst på när bilen lämnas in på service. En indikator på bilens instrumentbräda signalerar när föraren behöver fylla på AdBlue®. Om fordonet körs helt tom på AdBlue® kommer bilen inte att starta. Det är därför bra att alltid ha med sig en flaska AdBlue® i bilen för att själv kunna fylla på AdBlue®. Kemetyls unika lösning gör det enkelt och säkert att snabbt fylla på AdBlue®.

Hur används  Kemetyl AdBlue®?

Läs förarhandboken för att hitta påfyllningshalsen för AdBlue® och hur man öppnar den. Därefter använder du AdBlue® så här:

1. Skruva in flaskan i AdBlue-tanken.
2. Dra flaskan upp mot dig för att börja hälla.
3. Skjut in flaskan igen för att stänga.
4. Stötta flaskan vid påfyllning för att undvika skador på flaskan eller tankhalsen.