Aspen +, Specialbränsle, 25 liters dunk

960,00 kr

Aspen +, Specialbränsle, 25 liters dunk

En ny, förbättrad alkylatbensin som innehåller högre andelar förnybara komponenter, högre syrehalt och en uppvisad jämnhet som gör att varje batch har identiska och mätbara värden.

Ett högoktanigt specialbränsle som passar såväl motorsport som standardmotorer där maximal prestanda eftersträvas. Lämpligt till olika typer av fordon såsom bilar, mc, gokart och båtar.

Aspen+ ger färre skadliga bensinångor, minskar risk för knackning och ger renare motorer med längre livslängd. Tål lång tids lagring och är i stort sett fri från bensen och andra aromater.