Service och underhållstjänster

Vi tillhandahåller en rad olika tjänster inom teknisk service, underhåll och ombyggnation genom vårat servicebolag STHLM Värmeservice AB

Anläggningsbesiktning
Innan Ni byter bränsle i en anläggning är det av yttersta vikt att det utförs en besiktning av anläggningen för att säkerställa att cistern, kopplingar, packningar och filter är av rätt kvalitet och skick för att klara det nya bränslet.
   Vi utför besiktningar av brännaranläggningar för att säkerställa att Er anläggning är i gott skick, samt anpassade och lämpliga för drift med tilltänkt bränsle.

Omställning av anläggning
Behöver Ni utföra några justeringar på er anläggning inför ett bränslebyte så kan vi hjälpa till med att anpassa Er anläggning så att den uppfyller de krav som finns för drift med det nya bränslet.

Service och underhåll
Oljebrännare behöver regelbunden service och underhåll för att fungera optimalt.
   Vi utför service och underhåll på Er anläggning för att få högsta möjliga driftsäkerhet samt längsta möjliga livslängd på anläggningen.

Kontakta  för beställning.