FAME

FAME (Fatty Acid Metyl Ester eller Fettsyrametylester) är en förnybar bioolja av dieselkvalitet. Den vanligaste råvaran i Sverige är rapsolja som förestras till rapsmetylester, RME (länk till RME Eldningsolja). Canoil har utöver RME ett antal FAME produkter av andra råvaror och restprodukter.
   Våra FAME Eldningsoljor utmärker sig genom att ha egenskaper som liknar RME och passar utmärkt i anläggningar där ombyggnation inte är lämpligt och en enkel konvertering är att föredra men också är mycket konkurrenskraftiga ekonomiskt.
   För att hjälpa dig att undvika driftstopp erbjuder vi även automatiska leveranser. Vi gör dessa med hjälp av elektronisk mätutrustning som övervakar nivån i din cistern.

Canoil innehar Hållbarhetsbesked från Energimyndigheten som intygar att vi uppfyller alla hållbarhetskrav och endast säljer certifierat hållbar FAME. 

Kontakta för beställning.