Bioolja – Smörjmedel och hydraulolja

Vi tillhandahåller ett komplett sortiment med biologiskt nedbrytbara smörjoljor, hydrauloljor, och specialprodukter för entreprenad, transport, jordbruk och industri.

Våra produkter är speciellt framtagna för användning där oavsiktliga utsläpp eller läckage kan leda till föroreningar i miljön.

Våra produkter bidrar till att ge komplett maskin skydd och önskad effektivitet med ett miljöfokus som bidrar till en hållbar utveckling.

Kontakta för beställning