Marindiesel

Vi har flera varianter av diesel och gasoil för marint bruk. Från småbåtar till fartygsapplikationer. Vi levererar längst hela kustbandet från kaj till fartyg av varierande storlek. Kontakta oss idag för att få veta mer om våra marinbunker tjänster.

•  Diesel B0 ”Blankdiesel” med 0% förnybart innehåll.
•  Gasoil
•  Motorbrännolja med ett svavelinnehåll under 0,05% för drift av stationära motorer, mindre fartyg i
   kommersiell drift m.m.
•  GasOil finns i två stycken utföranden;
•  GasOil E10 Anpassad för att klara lagringstemperaturer ned mot -10 °C
•  GasOil E32 Anpassad för att klara lagringstemperaturer ned mot -32 °C

Kvalitetsnivå
Uppfyller med god marginal kvalitetsfordringarna enligt Svensk Standard för Eldningsolja 1 (Eo1), SS 15 54 10:2008. GasOil färgas grön, i enlighet med SFS 1993:187.

Kontakta  för beställning.