HVO

Dubbelt hållbar
Vill du byta till 100% fossilfritt drivmedel som ger en kraftig miljöbesparing (upp till 90%) och som dessutom är konkurrenskraftigt ekonomiskt? HVO är ett fossilfritt dieseldrivmedel som kan användas direkt i dieseldrivna fordon utan att något behöver bytas ut. Du får ett bränsle som är hållbart både ur miljö- och ekonomisk synpunkt!

Vad är HVO?
HVO (hydrerad vegetabilisk olja) är ett syntetiskt drivmedel (diesel) som kan tillverkas av olika typer av förnyelsebara råvaror som processade vegetabiliska oljor och animaliska fetter. Kemiskt är HVO närmast identiskt med fossil diesel och ett perfekt alternativ för den som önskar att minska sitt klimatavtryck utan att ge avkall på ekonomi eller driftsäkerhet. 

Vår HVO är 100% förnybar och uppfyller kraven enligt Klass A, CEN/TS 15940. 

Fördelar
HVO är ur brukarsynpunkt identiskt med fossil diesel och kan användas i konventionella dieselmotorer utan omställning och kan ge en koldioxidreducering på upp till 90% jämfört med fossil diesel. HVO kräver inte heller kortare serviceintervaller jämfört med fossil diesel. HVO klarar tuffa köldkrav och har ett driftintervall i temperaturer ner till -34 grader.
   HVO är en perfekt produkt för dig som vill ha ett förnybart drivmedel och som ställer höga krav på kvalitet och tillförlitlighet.

Vilka fordon kan köra på HVO?
Eftersom HVO i det närmaste är identisk med fossil diesel gör att den kan användas i konventionella dieselmotorer utan ombyggnation. HVO är idag godkänt som drivmedel för samtliga fordon av bl.a. Scania, Volvo Lastvagnar, Volvo CE, Mercedes lastbilar m.fl.

 Kontakta  för beställning.