RME Biodiesel B100

Vår RME Biodiesel B100 är ett Svensktillverkat biobaserat drivmedel som består av 100% RME (rapsmetylester). Det uppfyller kraven enligt SS-EN14214  och är en mycket högkvalitativ förnyelsebar produkt som klarar tuffa krav på driftsäkerhet och köldpåfrestningar.

100% förnyelsebart i tanken
RME Biodiesel B100 är ett perfekt drivmedel för tunga transporter, entreprenadmaskiner m.fl. där man vill ha ett bränsle som är hållbart ur miljö och ekonomisynpunkt. RME Biodiesel möjliggör en kraftigt minskad miljöpåverkan för transporter samt entreprenadarbeten och underlättar arbetsmiljöarbetet då det är inte är skadligt för miljön, inte brandfarligt eller skadligt för hälsan.
   Energivärdet för RME Biodiesel B100 är direkt jämförbart med fossil diesel och är godkänt som drivmedel av merparten av de större motortillverkarna.

Vad är RME?
RME är en förkortning för RapsMetylEster och är rapsolja som genomgår en process där rapsoljan och metanol reagerar med varandra i hög temperatur under högt tryck. I processen omförestras oljan och det bildas RME och glycerol.

Vilka fordon kan köra på RME?
RME är lämpligt som drivmedel i lastbil, buss och entreprenadmaskiner. STHLM Biodiesel har bred erfarenhet av omställning till RME Biodiesel, kontakta oss så hjälper vi er med fordonsutredning, anpassning och driftsättning.

Kontakta  för beställning.